مقاله ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه

الکتروموتور

الکتروموتور یا همان موتور الکتریکی به عنوان مبدل الکتریسیته به مکانیک بوده و دارای انواع مختلفی شامل الکتروموتور تک فاز و الکتروموتور سه فاز می باشند.

نحوه انتخاب موتورها برای مناطق خطر

الکتروموتور، الکتروموتور ضد انفجار، نکات خرید موتور برای مناطق خطرناک، موتور ضد انفجار

ویژگی های الکتروموتور ضد انفجار

الکتروموتور ضد انفجار، خرید الکتروموتور ضد انفجار، ویژگی های الکتروموتور، فروشگاه قطعات الکترونیک

موارد استفاده گیربکس های حلزونی

گیربکس باچرخ دنده های حلزونی درحالاتی که میزان کاهش سرعت بالابوده وهمچنین فضامحدودومی باشدودومحور ورودوخروج دریک امتداد نباشدازگیربکس های حلزونی VF ویامرکب VF/VF که ازچرخ دنده حلزون وپیچ حلزون استفاده می گردد. از کاربردهای آن می توان: استفاده در آسانسورها و بالابرهای ساختمانی در معادن و حفرچاه ها

مزایای استفاده از اینورترها

مزایای استفاده از اینورترها چیست؟ کاهش انرژی مصرفی و لذا کاهش هزینه برق، کاهش جریان راه اندازی و در نتیجه طولانی شدن عمر موتور، امکان تغییر سرعت موتور، امکان تغییر جهت حرکت موتور، داشتن حفاظت در برابر اضافه بار، امکان کار موتور در شرایطی که ولتاژ ورودی متغیر است، امکان کنترل از راه دور، ایجاد سرعت بیشتر از سرعت نامی موتور، برنامه ریزی کردن حرکت.