مقاله ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه

نحوه کارکرد پمپ وکیوم یا پمپ خلاء

پمپی که در یک سیستم مشخص می تواند خلاء ایجاد کند، "پمپ خلاء یا پمپ وکیوم" نام دارد. پمپ وکیوم روغنی و پمپ وکیوم آبی رایج ترین انواع این پمپ ها هستند.

الکتروموتور

الکتروموتور یا همان موتور الکتریکی به عنوان مبدل الکتریسیته به مکانیک بوده و دارای انواع مختلفی شامل الکتروموتور تک فاز و الکتروموتور سه فاز می باشند.

نحوه انتخاب الکتروموتورها برای مناطق خطر

انتخاب الکتروموتور برای مناطقی که دارای محیط عملیاتی خاص مثل گرد و غبار یا بخارات قابل احتراق هستند، باید با دقت بیشتری صورت گیرد. الکتروموتوری که انتخاب می شود حتما باید برچسب ایمنی را دارا باشد.

ویژگی های الکتروموتور ضد انفجار

الکتروموتور ضد انفجار، خرید الکتروموتور ضد انفجار، ویژگی های الکتروموتور، فروشگاه قطعات الکترونیک

موارد استفاده گیربکس های حلزونی

گیربکس باچرخ دنده های حلزونی درحالاتی که میزان کاهش سرعت بالابوده وهمچنین فضامحدودومی باشدودومحور ورودوخروج دریک امتداد نباشدازگیربکس های حلزونی VF ویامرکب VF/VF که ازچرخ دنده حلزون وپیچ حلزون استفاده می گردد. از کاربردهای آن می توان: استفاده در آسانسورها و بالابرهای ساختمانی در معادن و حفرچاه ها

مزایای استفاده از اینورترها

اینورتر در حقیقت یک مبدل الکتریکی است که جریان مستقیم را به متناوب تبدیل می کنند.