گیربکس باچرخ دنده های حلزونی


در حالاتی که میزان کاهش سرعت بالا بوده وهمچنین فضا محدود می باشد و دو محور ورود و خروج در یک امتداد نباشد از گیربکس های حلزونی VF ویامرکب VF/VF که از چرخ دنده حلزون وپیچ حلزون استفاده می گردد.

از کاربردهای آن می توان:

-استفاده در آسانسورها و بالابرهای ساختمانی

-در معادن و حفرچاه ها

-نانوایی ها

-تولیدی های صنعتی و کارخانه ها

-در ماشین آلات تراش و غیره…….