اخبار

تعداد آیتم ها در هر صفحه

اینورتر فتوولتائیک پل متوالی در کشور طراحی و ساخته شد

طراحی و ساخت اینورتر فتوولتائیک پل متوالی در حالی در کشور انجام شد که محققان در دنیا مشغول تحقیق بر روی این فناوری هستند.

پمپ آب تحت فشار

پمپ آب تحت فشار، پمپ سانتریفیوژی تک طبقه ای است که هم برای مصرف خانگی و هم مصارف صنعتی مناسب می باشد. مدل هیدرولیکی آن، ارتفاع بیشتر و گنجایش کمتری دارد.