پمپ آب تحت فشار، پمپ سانتریفیوژی تک طبقه ای است که هم برای مصرف خانگی و هم مصارف صنعتی مناسب می باشد. مدل هیدرولیکی آن، ارتفاع بیشتر و گنجایش کمتری دارد.

کاربرد پمپ آب تحت فشار:

برای پمپ آب سانتریفیوژی باید از آب تمیز و یا مایعاتی که از لحاظ شیمیایی برای جنس لوله آن ضرری نداشته باشد استفاده شود. در نتیجه ی سازگاری مایعات با لوله و به دلیل سهولت استفاده از این پمپ ها، این پمپ آب در ترکیب با ست کنترل های کوچک و متوسط برای انتقال مایعات و آبیاری باغ ها و جالیزها به طور گسترده به مصارف خانگی و شهری مانند توزیع آب رسیده است.پمپ آب باید در یک محیط بسته یا حداقل مسقف باشد که از هوای بد در امان باشد.

مکانیسم پمپ آب تحت فشار:

یسیاری از سیستم های هیدرولیکی، برای انتقال مایع از طریق سیستم های لوله کشی، از پمپ آب سانتریفیوژی استفاده می کنند. این پمپ آب که متکی بر نیروی سانتریفیوژی است به عنوان منشا اصلی عمل می کند. تاثیرات نیروی سانتریفیوژی بر یک جسم یا ماده با الگوی حرکت چرخشی، موجب دور شدن آن ماده از محور مرکزی یا نقطه مرکزی مسیر عبور آن ماده می شود. این نیرو می تواند برای تنظیم فشار و حرکت در دستگاه پمپاژ استفاده شود و وقتی با اضافه کردن تعدادی دیگر از منابع پمپاژ سانتریفیوژی به کار گرفته می شود، بخش کاملی از مکانیسم هیدرولیکی را تشکیل می دهند.
به طور کلی یک پمپ آب سانتریفیوژی، حول یک کاسه پرشده از مایع (معمولا آب) قرار می گیرد. دستگاه مخصوص داخل کاسه موجب حرکت سریع چرخشی می شود که باعث می شود آب بچرخد و نیروی سانتریفیوژی تولید کند و آب را از خروجی تخلیه، بیرون بفرستد. آب تخلیه شده، یک خلا برای فشار اتمسفری ایجاد می کند که موجب می شود آب با فشار بیشتری از کاسه خارج شود. این یک روند تکرارشونده است که اغلب بستگی به حرکت چرخشی مکرر و تامین مداوم آب دارد. بیشتر پمپ های آب سانتریفیوژی به گردش پروانه (ایمپلر)ها یا پره ها برای حرکت چرخشی نیاز دارند. البته طراحی و کار این سیستم ها، بسته به گنجایش و ملزومات پروژه، می توانند متنوع باشند.