اخبار فنی

تعداد آیتم ها در هر صفحه

پمپ آب تحت فشار

پمپ آب تحت فشار، پمپ سانتریفیوژی تک طبقه ای است که هم برای مصرف خانگی و هم مصارف صنعتی مناسب می باشد. مدل هیدرولیکی آن، ارتفاع بیشتر و گنجایش کمتری دارد.

اینورتر فتوولتائیک پل متوالی در کشور طراحی و ساخته شد

طراحی و ساخت اینورتر فتوولتائیک پل متوالی در حالی در کشور انجام شد که محققان در دنیا مشغول تحقیق بر روی این فناوری هستند.