صفحه1

در حال بارگذاری 4 رکورد بعدی

الكتروموتور معمولى

گيربكس هاى حلزونى رستمى

گيربكس آويز yilmaz

پمپ وكيوم روغنى چينى

پمپ وکیوم روغنی برای کارکرد ها و صنایعی در حد متوسط کاربرد دارد. از طریق مکانیسم الکتروموتور، روغن مهر و موم شده وارد سیلندر شده و با حرکت تیغه های داخلی مقداری از هوای موجود حبس و خارج می شود. سیلندر وظیفه ی آبکاری، روغن کاری و خنک کردن قطعات را بر عهده دارد.

در حال بارگذاری 4 رکورد بعدی